Videoproductie Eindhoven

Oorsprong van videoproductie: Pre-Productie Videoproductie begint wanneer partijen overeenkomen een bepaald stuk beeldmateriaal te gebruiken voor een Tv-programma, Tv-show of film in ruil voor een bepaalde vergoeding. Het onderwerp van de inhoud en de timing van de productie worden in het contract vastgelegd, soms in een proces dat bekend staat als een “preproductie”. Een contract kan ook een restrictief gebruiksbeleid omvatten, waarbij de partijen een bepaalde hoeveelheid tijd of een bepaalde eigenschap overeenkomen, zoals het recht om het werk gedurende een specifieke of beperkte tijd te gebruiken. In de overeenkomst wordt ook bepaald wanneer beide partijen de identiteit van de auteur van de inhoud bekend moeten maken.

Een contract is het creëren van u als onderwerp van de video en ook het afronden van de datum, plaats, omstandigheden en omstandigheden waarin de video moet worden vrijgegeven. Ook wordt er een begindatum voor de videoproductie in vastgelegd (meestal 15 dagen vanaf nu in sommige gebieden, maar soms al zes weken vanaf de begindatum), ook moet er een afgesproken limiet zijn voor de duur van de video. D.w.z. een maximale lengte van 20 minuten per kant voor een video van 60 minuten of maximaal enkele uren, bijvoorbeeld voor een video van 2 uur. U bent ook verplicht een eerste contractcontrole in te vullen, waarin de specifieke tijd-, script- en karakterparameters van de video worden vastgelegd, de “niet meer dan”-clausule wordt vastgesteld en wordt aangegeven hoe muziek, geluidseffecten of andere effecten in de video moeten worden gebruikt.

Ghosting en overlappingen komen in veel productieschema’s voor. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat personen in een bepaalde tijdsperiode zowel 2 à 3 dagen als 1 à 2 dagen in verschillende studio’s aanwezig zijn en werken. Bepaalde partijen mogen in die tijd het huis verlaten om op andere tijden te werken, maar volgens de afgesproken regels en frequenties wordt nog steeds verwacht dat zij achterblijven en dat wordt beschouwd als onderdeel van het werken aan een video.

Productie Zodra overeenstemming is bereikt over de inhoud en de datum van de videoregeling, begint het productieproces. De producent ziet nauwlettend toe op de begeleiding, zoekt geregistreerde ontmoetingen en houdt alle transacties bij in een groenboek. Zodra de basis voor de documentaire en het productieschema zijn vastgesteld, wordt zowat al het andere door de producenten geregeld tijdens de roadshow.

Road Shows Een roadshow is een actueel type productietechniek waarbij de producent naar elke plaats in het land reist om een basis voor de video en de geplande inhoud vast te stellen. Hij verzamelt meningen over de gekozen inhoud, alle behoeften, de oproepen voor professionals en voor niet-professionals, evenals voor acteurs. Indien mogelijk, zoekt hij professionele regisseurs of producenten en laat hen de onderwerpen auditen tijdens de roadshowfases. De road shows kunnen verschillende vormen aannemen; zij kunnen kort of lang zijn; zij kunnen de hele dag in een studio worden gepresenteerd of op een afgelegen plaats; zij kunnen van het workshop-type zijn, pittoresk of in een karig landschap. Tijdens roadshows worden ook conferenties gehouden (hoe afgelegen ook) en conferenties in een levensechte omgeving of in een bioscoop.

De producent heeft ook een vaste duur van zijn produktie die alle elementen en behoeften van het gebruik van de video zal omvatten. Deze tijd kan maanden en in sommige gevallen jaren duren.

Postproductie

Zodra de producent relaties heeft gelegd en de rechten op de video heeft veiliggesteld, begint hij met het produktieproces. Wat de inhoud en de films betreft, is het gebruikelijk om het onderwerp van de documentaire de pols van het publiek te laten bepalen en hem/haar naar het verhaal te laten luisteren. De inhoud wordt vervolgens opgesteld door de producent, en de inhoud bepaalt ook welk formaat wordt gebruikt.

Uitzendingen

Aanvankelijk is de resulterende video verdeeld in succesvol uitgezonden reclamespots en als-als reclamespots. Naarmate de film vordert, wordt het onderwerp de ster en overlapt het publiek alle producten en diensten die het gaat bekijken.

Video-multiplayer De Video Multiplayer is een functie die gewoonlijk aan de TV programma’s of de Films wordt gehecht, waar het publiek de video gelijktijdig van de verschillende deelnemers kan bekijken. Aanhangwagens en Rating Proeven Trailers volgen meestal het formaat van gidsvoorbeelden. De meer traditionele trailers vertellen gewoonlijk de verhaallijn, met sterke kleurrijke kleuren, muziek en voice-overs, die informatie geven over het onderwerp onder de beelden.

Ratingproeven zijn een vorm van plaatselijke reclame die bedrijven helpen hun succes te meten, net zoals reclamecampagnes voor radio en televisie. Het doel van de campagne is bepaalde diensten aan het produkt toe te voegen (b.v. regenponcho’s of kogelvrije vesten) en vooral een imago van het vervaardigde produkt te vestigen door meer bekendheid te geven en de verkoop te verhogen.

Recensies Recensies worden op internet geplaatst en afgedrukt op duizenden tijdschriften, kranten, producten en reclamepagina’s. Naast lokale reclame worden ook recensies gepubliceerd in zowel gedrukte als bijgevoegde op het internet.

Lees meer

Grafisch desing

Gerelateerde berichten